Gokhan Ozkok Ney Workshop Logo
Gokhan Ozkok Ney Workshop: GARANTİ VE SUNUM - WARRANTY OF QUALITY

GARANTİ VE SUNUM - WARRANTY OF QUALITYİmal etmiş olduğumuz neyler, performanslarına göre profesyonel ve öğrenci kategorilerinde sınıflandırılıp, siz değerli neyzenlere ve neyzen adaylarına akort garantili olarak sunulmaktadır.

Ürettiğimiz neylerin hepsinin şecereleri mevcuttur. Bu şecereleri, neylerimizin son boğumu olan dokuzuncu boğum parazvane altında kamışın üzerine seri numarası olarak sabitlemiş bulunmaktayız.(resim1) Bu numara ile kamışın yaşı, ney cinsi, başpâre ölçüleri, neyin hacmi ve sayısal bilgileri, yapım tarihi, satın alan kişi ve numaraları gibi bilgileri bünyemizde barındırıp, gerektiğinde neyiniz ile ilgili bilgi almamıza, neyinizin unutulup kaybolması durumunda neyi bulan kişilerin alt parazvane üzerinde bulunan atölye telefonu vasıtasıyla tarafımıza ulaşıp bizdeki seri numarasından kime verdiğimizin tespitine kadar birçok konuda kullanmaktayız. (Bu durum birkaç kez yaşanmıştır ve sahipleri bulunmuştur.) Ürettiğimiz neylerin yine aynı boğumunda bulunan ve tescil ettirdiğimiz imza ve mührümüz ile neylerimizi diğer neylerden ayırıp sizlere garanti ayrıcalığının göstergesi olarak sunmaktayız.

The neys which we produce are categorized in accordance to their performance as either professional or student neys and is presented to you ney players and ney enthusiast with a guaranteed tune. Our neys genealogical trees are available. This is recorded with reference to a serial number at the bottom of each ney under the parazvâne on the ninth segment. This serial number has a record of all the characteristics of the ney including the age of the reed, ney type, mouthpiece measurement, dimensions, production date, and customer  details. The customer on request can obtain these details. In the event of losing your ney, the serial number will aid in identifying the owner. The founder of the ney can contact our workshop and the owner will be found inreference to the serial number. This has proven to be useful in the past with such incidents occurring. Also on the last bottom segment of our neys we have placed our registered signature and seal offering you a peace of mind guarantee which separates our neys from others on the market. A carry case may also be obtained on request.These bags are easy to carry, dust and waterproof, zippered with a carrying strap.