Gokhan Ozkok Ney Workshop Logo
Gokhan Ozkok Ney Workshop: NEY BAKIMI - NEY CARE

NEY BAKIMI - NEY CARE

Ney, iyi muhafaza edilip korunursa çok uzun ömürlü bir enstrümandır. Tarihin oldukça uzak dönemlerinden, üç, dört yüzyıl öncesinden günümüze intikal eden neyler bulunmaktadır. Ney, üflendikçe, eskidikçe güzelleşir, sesi açılır ve performansı yükselir. Buna paralel olarak hem manevi, hem de maddi değeri artar. Eski dönemlerden bize ulaşan ve her biri bir kültür mirası olarak değerlendirilen neylere şu an paha biçilemez.

Neylerimizin uzun ömürlü olması ve performanslarının sürekli olup, gelecekte çocuklarımıza, hatta torunlarımıza intikal ettirebilmemiz için;

1) Neyinizi ayda bir aralıklarla düzenli olarak yağlamalısınız. Yağlamada kullanılmak üzere mısırözü yağı kullanılabilir. Mısırözü yağı, diğer yağlara göre daha kolay bulunabilir ve ekonomik özellikte olmasının yanısıra, neyin içerisinde fazla yapışkan bir tabaka bırakmaması, tortu yapmaması ve inceliği sayesinde kamışın gözeneklerine daha iyi nüfuz ettiği için tercih edilmelidir.

Yağlama işlemi için en güzel ve en pratik yöntem şudur:

Nalburdan temin edeceğiniz 50 mm çapındaki bir PVC boruyu, sahip olduğunuz en büyük ney boyuna göre kesiniz ve borunun altını kör tapayla kapatıp PVC yapıştırıcısıyla iyice yapıştırıp yalıtarak yağlama tankı haline getiriniz. Bu tanka yağla doldurduktan sonra neyinizi içine daldırıp rahatlıkla yağlayabilirsiniz.

Yağlamayı yapmadan hemen önce neyinizi üflemeyin; çünkü üflenen neyin içi nemlenir ve neyin kamışı yağı gerektiği ölçüde çekmez.

Neyinizin hoş kokması için, yağın içine, misk, amber, sandal, gül vesaire gibi sevdiğiniz bir esansı karıştırabilirsiniz. Böylece neyinizin hoş kokmasını sağlayabilirsiniz. Bu kokuların kamışa zarar vermemesi için "alkolsüz" olmaları gerekmektedir.

Yağlama için diğer bir yöntem de şudur;

Yiyecekleri saklamak için kullanılan streç folyo temin ediniz. Folyoyu neyinize, alt tarafı dahil olmak üzere bütün perde ve delikleri kapatacak, sadece başpare takılan birinci boğum açık bırakılacak şekilde sıkıca sarınız. Yağı, açık bıraktığınız birinci boğum ağzından dökerek neyinizin içini tamamen doldurunuz. Doldurduğunuz yağın bir müddet neyin içinde kalmasını sağlayınız. Yağın neyin içerisinde kalma süreci çok önemli değildir. Bu süre, bir saat de olabilir, bir kaç gün de olabilir.

Bekleme süresinde, neyi dik olarak uygun bir yere dayayıp, içindeki yağın üç dört saat süresince, altına koyduğunuz kaba süzülmesini bekleyiniz. Bekleme süresinin ardından, kamışın üzerindeki yağı önce temiz pamuklu bir bez yardımıyla siliniz. Eğer üzerinde yağ tortusu kalmışsa, çok hafif nemli ve sabunlu temiz bir bez ile nazikçe silebilirsiniz. Neyinizi silerken alkol ya da deterjan kullanmayınız.
ÖNEMLİ NOT: Neylerin perde deliklerini yapışkan bant ile kapatmayınız. Aksi takdirde yapışkan bandı sökerken delik kenarlarının sıyrılıp bozulmasına neden olursunuz. Bu durum garanti kapsamının dışında kalan önemli bir kullanma hatasıdır ve mesuliyet kabul edilmez.

2) Neyiniz zamanla eğrilebilir. Kamışlar geldikleri ortamda düz halde bulunmamaktadırlar. Kamışların düzlüğünü, oldukça zahmetli bir işlemden sonra elde etmekteyiz. Kamış, ney halini aldıktan sonra, neyzenin neyi üfleme alışkanlıkları, neyi muhafaza etme şartları, bulunduğu yerin iklim faktörleri doğrultusunda şekil alabilir. Bu faktörler, kamışı eski haline, yani özüne doğru meylettirebilir. Bu durum normal olarak kabul edilir ve neyin ses kalitesine veya akorduna olumlu ya da olumsuz bir tesirde bulunmaz. Bu durumu engelleyebilmek için neyinizi ısı kaynaklarından ve uzun süreli doğrudan güneş ışığından korumanız gerekir. Ayrıca neyinizi masa üzerinde muhafaza ederken, başpâresini masanın dışına taşacak ve neyin gövdesi ile masa yüzeyi temas edecek şekilde koymanız tavsiye edilir.

3) Neyin içini asla fırçalamayınız, ya da harbi benzeri aletlerle temizlemeyiniz. Çünkü neyin içi düz bir boru gibi değildir ve kamış içlerinde belirli çaplara ve çok kırılgan bir yapıya sahip olan boğum delikleri mevcuttur. Neyiniz bu deliklerin çaplarına müdahale edilerek akordlanmaktadır. Fırça ya da harbi gibi âletler kullanılırsa, çok hassas olan bu boğum deliklerinin kırılması ya da genişlemesi sonucunda neyinizin akordu bozulacaktır. Neyiniz bu durumda, standart dışı akordsuz bir ney haline gelir.

4) Neyinizin içini yıkamayın, ya da sesinin daha iyi çıkması için içini suyla ıslatmayın. Aksi takdirde 3. maddede bahsettiğimiz boğum yerlerinin çürümesine veya gevrekleşip bozulmasına sebep olursunuz. Tabiattan, toprak ile ilişkisi kesildikten sonra kamışların baş düşmanı su ve rutubettir.

5) Neyinizin içinin temiz kalması ve boğumlarının daralıp tıkanmaması için, yemek sonrasında hemen veya bir şeyler yerken ney üflemeyiniz. Aksi taktirde neyinizin içini dolduran artıklar neyin performansını düşürecektir.

6) Neyiniz, özellikle üfledikten sonra, nefesinizden dolayı nemlenecektir. Üflemeniz sona erdikten sonra muhakkak oda ortamında havalanmasını sağlayınız asla hava almayan plastik ya da benzeri kutulara hapsetmeyiniz. Aksi takdirde kamış nemini atamayacağı için neyinizin içi küflenecek ve bu küf, neyinizin sesinin kapanmasına sebep olacaktır. Bu durumda neyinizi kendi kendinize temizlemeye çalışmayınız; derhal atölyemize ulaştırınız. Neyiniz herhangi bir ücret talep edilmeksizin temizlenip size eskisi gibi teslim edilecektir.

7) Neyinizin birinci boğumu olan ses kutusunun içi bir süre sonra kararıp yeni görünümünü yitirecektir. Bu durum her neyde olur ve olağandır. Neyler eskidikçe ses kutuları bu hali alır. Eski tabirle neyin pişmesi ve olgunlaşması buna bağlıdır. Bu kararma uzun süreler sonra zamanla ikinci, üçüncü ve diğer boğumlara kadar iner. Ses kutusu olan birinci boğuma çok kir birikmişse parmağınıza dolayacağınız bir kuru bez yardımıyla boğum deliğine dokunmadan dikkatlice temizleyebilirsiniz. Bu delik tiz seslerin sağlığı açısından önemlidir; genişletmeye çalışmayınız.

8) Boynuz başpâreler, nemlilik, kuruluk ve sıcaklık gibi hava şartları nispetinde gevşeyebilir, ya da çok sıkılaşabilirler. Bu durum değişkenlik gösterebilir. Gevşek başpâreler üflendikten bir süre sonra tekrar sıkılaşır, ya da başpârenin kamışa giren kısmına kağıt, ip ya da sıhhi tesisatçıların kullandığı teflon bant sarılıp tekrar neye takılırsa sorun giderilebilir. Bu durum boynuz başpâreler için geçerlidir. Diğer maddelerden yapılmış başpârelerde pek görülmez.

The ney is an instrument with a very long lifespan if it is looked after properly and kept safe. There are still neys today which date back around three to four centuries. The performance of a ney will increase as it ages, the more it is used the better it will sound. In relation to this both its material and sentimental value will increase. Neys that have been passed down through the generations are considered cultural inheritance and are priceless items. To obtain a high performance and long life from your ney, which you can pass down to further generations, consider the following care instructions;
1.) Oil your Ney periodically every month. Oils that are suitable for this process include corn oil, almond oil, and sesame oil. Corn oil is mostly preferred, as it is more economic and easier to obtain than other oils. Corn oil is better absorbed into the pores of the ney and unlike other oils does not leave a sticky layer inside the ney. The most practical solution for this process is the following: From your local hardware shop obtain a 50mm diameter PVC pipe that is long enough to encapsulate your largest ney. Seal one end of your PVC pipe using a PVC cap and glue. Once you have done this you may fill your tank with oil and easily oil your neys by dipping them in and out. Prior to oiling, restrain from playing your ney as this causes the pores to moisten and will not absorb the required amount of oil. If you would like your ney to have a pleasant odour then you may add a scent of your preference into your oil such as musk, amber, rose etc. In order to prevent any damage to your ney, you must ensure that the scent you are using does not include any alcohol. Another method for oiling your ney is: Completely wrap all openings on your Ney using aluminium foil except for the top mouthpiece hole. Pour the oil through the top mouthpiece hole until the Ney is completely full. Once full allow the oil to stay there for a period of time. How long you chose to leave it is entirely up to you, you may leave it for an hour or a few days. Once you have drained the oil from your ney allow it to sit in an upright position for 3-4 hours. After this you may wipe your ney down using a dry cotton cloth. If there is any hardened residue you may use a slightly damp and soapy cloth to gently wipe it away. Do not use any alcohol or detergents. IMPORTANT NOTE: Do not close the finger hole with sticky tape. This may result in damaging the holes when trying to remove the sticky tape. In such an event your ney will not be covered by warranty.
2.) Reeds are not found straight when harvested; therefore your ney may experience warping with time. They are straightened through a lengthy process. Once the reed is transformed into a ney, it may experience slight warping, this may be influenced by the players style, care, handling, environment and climatic conditions. These factors may cause the shape of the ney to transform back into its original form. This is considered normal and does not affect the performance or tuning of the ney. To prevent this avoid exposing your ney to direct heat or sunlight. When placing your ney flat on a table ensure that the mouthpiece is hanging over the edge of the table.
3.) Never try to clean the inside of your ney using a brush or any other object, because the inside of the ney is not flat like an ordinary pipe. There are very precise and fragile segment holes, which are opened in accordance with the tuning of the ney. Using a brush or other objects to clean the inside may damage these fragile holes. If these holes are broken or widened it will result in a loss of standard tuning.
4.) Do not wash the inside of your ney. Do not wet it to get a better sound, otherwise the above-mentioned segment holes loosen and deteriorate away. Once the reed is removed form its natural habitat, water and moisture become its enemy.
5.) To keep the inside of your ney clean avoid playing during or after meals to prevent any food particles clogging the inside as this decreases the performance of the ney.
6.) After using your ney it will develop moisture therefore you must ensure to let your ney to dry in the open at room temperature, do not place it inside a closed container or casing of any sort. If you do not allow your ney to dry it will result in mould developing on the inside. This will reduce the sound quality of your ney. In such a case do not attempt to clean the inside yourself; return in to our workshop immediately and it will be cleaned and returned to you at no cost.
7.) The first segment of the ney (also know as the soundbox) will lose its original colour and darken. This is normal with all neys. As every ney ages it will take on this effect. This is know as the burning and maturing of the ney. With time this darkening effect will follow through to the second and third segments and so on. If there is a build up of dirt inside the sound box, you may clean it gently using a dry cloth making sure you stay clear of the segment hole inside. This hole is crucially important especially with the higher notes. Never try to widen this hole.
8.) Mouthpieces that are produced from horn material may loosen or tighten as a result of climatic conditions. These mouthpieces will tighten once you start playing your ney, otherwise you may wrap the joining area with paper, string or some teflon tape, this solves the problem in most situations. This problem is only seen in horn mouthpieces and not common with other materials.