Gokhan Ozkok Ney Workshop Logo
Gokhan Ozkok Ney Workshop: NEY SÜSLEMELERİ - NEY DECORATIONS

NEY SÜSLEMELERİ - NEY DECORATIONS

Neyleri süsleme geleneği oldukça eskidir. Eski dönemlerde tekkelerde ve dergâhlarda bulunan neylerde, boğum sargı süsleri ve kamış üzeri hat çalışmaları yapıldığı görülmektedir. Atölyemizde, isteğe bağlı olarak bu süslemeler yapılmaktadır.

The tradition of decorating neys is quite old. Neys that were used in the olden day Dervish convents and lodges had decorations such as silver wraps over the segment joints and works of calligraphy over the body of the ney.


BOĞUM SARGISI

Boğum sargısı çok zahmetli, uzun süren ve dikkatlice yapılması gereken bir işlemdir. Her boğum için dikkatli, orantılı, çok derin olmayan ve yaklaşık 0,5 mm derinliğinde, 5 yada 8 mm genişliğinde, hafif meyilli bir kanal açılır. Bu kanal iyice tesviye edilip yalıtıldıktan sonra, Alman gümüşü diye bilinen bafon teliyle sıkıca sarılır ve "gizli düğüm" adı verilen bir çeşit düğüm şekli uygulanmak suretiyle alttan düğümlenir. Düğümleme çok kuvvetli olduğu için, iyi yapıldığı takdirde bir daha çözülmez. Güzelleştirme adına dikkatsiz ve özensizce yapılan bu işlem, neyin boğumlarının yaralanmasına, boğum yerlerine çok derin kanal ve yuvalar açılarak kamışın boğum yerlerinin zayıflamasına ve ayrıca estetik görüntünün bozulmasına sebebiyet verebilir.


SEGMENT WRAPS

Producing the segment wraps is a painstaking process that requires great detail and care. Each segment must be prepared by producing a canal 0.5 mm deep by 5-8 mm wide. The canal openings must be consistent and at the same ratio along all the segments. Once the canal has been levelled out it is then tightly wrapped with bafon, which is also known as German silver. It is finished with what is know as a “hidden knot” this is a knotting technique which is tied from underneath the wrapping keeping the knot out of sight. This is a very strong knotting technique and should not come lose if it is performed correctly.
If this technique is not performed with care and detail it may result in damaged segments on the ney, if the canals are opened too deep or wide it will weaken the joints and the same time ruin the aesthetics of the ney.NEY ÜZERİNE HAT ÇALIŞMASI

Ney üzerine, yine isteğe bağlı olarak, kabartmalı istif tekniğinde hat yazılmaktadır. Bu yazı şimdilik, Mesnevî-i Şerîfin ilk beyti olan, “Bişnevez ney” (Dinle neyden) ile sınırlıdır. Sözkonusu istif yazı, günümüzün önde gelen hattatlarından Abdülhâdi Erol DÖNMEZ'e aittir.

CALLIGRAPHY WORKS

On request raised and overlapping calligraphy works can be applied to our neys. At current the words are limited to a quote from the first couplet of the Mesnevi, “Bişnevez ney” (listen to the reed). This decoration carried out on request by the leading contemporary calligrapher Abdülhâdi Erol DÖNMEZ.